Hoe werkt het?

Automatische gegevensinvoer

Het Dashboard Managementinformatie maakt gebruik van automatische gegevensinvoer. Hiervoor zijn door de softwareleveranciers tools ontwikkeld voor het exporteren en verzenden van de juiste gegevens naar het Dashboard. Op dit moment zijn er drie exporttools beschikbaar: één voor het exporteren van gegevens uit uw klantbegeleidingssysteem (JCC, Qmatic), één voor het exporteren van gegevens uit uw burgerzaken-applicatie (Centric, Pink Local Government, Procura) en één voor het exporteren van de telefoniedata.

Het aantal leveranciers en tools zal in de komende jaren stapsgewijs uitgebreid worden. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling met uw zaak- of postregistratiesysteem, etc. Het tempo waarin dit gebeurt zal verschillen per leverancier, maar is ook afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten. Hoe meer gemeenten deelnemen, hoe interessanter het voor de leveranciers wordt. Voor de NVVB wordt het dan eenvoudiger om de betreffende leveranciers te interesseren voor deelname aan het Dashboard. Meld u dus ook aan als uw gemeente gebruik maakt van andere leveranciers. De NVVB legt dan contact met de bewuste leveranciers om afspraken te maken over aansluiting op het Dashboard Managementinformatie. 

Vragenlijst invullen

Na aansluiting op het Dashboard Managementinformatie dient u naast automatische invoer nog een aantal vragen handmatig in te vullen via de online vragenlijst. Het gaat hierbij met name om gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering zoals de formatie, ziekteverzuim en gemiddelde loonsom. Het aantal in te vullen vragen varieert per gemeente en is mede afhankelijk van uw leverancier. Maakt uw gemeente gebruik van een van de aangesloten leveranciers, dan is het aantal in te vullen vragen beperkt. Gebruikt u andere pakketten, dan dient u meer vragen in te vullen.

Een moment a.u.b.