Verdiepende module

Met het dashboard beschikt u over een schat aan informatie. Maar nieuw inzicht roept ook nieuwe vragen op. Hoe kan ik onze individuele resultaten in perspectief plaatsen? Waar zijn de opvallende verschillen tussen gemeenten zichtbaar? Hoe kan het goedkoper en hoe kan het beter? Hoe doen anderen dat en wat kunnen we daarvan leren? Met de verdiepingsmodule bieden wij u een platform waarin u antwoord krijgt op dit soort vragen. De module bestaat uit:

► verdiepingssessies met collega-gemeenten;
► een analysegesprek.
 

Verdiepingssessies

In de verdiepingssessies die meerdere keren per jaar plaatsvinden gaat u samen met andere gemeenten op zoek naar de verklaringen voor eventuele verschillen of zoekt u verdieping in relatie tot een bepaald onderwerp. Gemeenten kunnen op deze manier veel van elkaar leren. De sessies worden begeleid door de NVVB, BMC en Totta Research, en beslaan tien tot vijftien gemeenten. Vaste elementen zijn de uitkomsten van het dashboard en het verhaal achter de cijfers. Daarnaast is er ruimte voor verdieping op thema’s.

 

“Naast de inhoud van het dashboard, waarmee je als organisatie jezelf kunt vergelijken met andere (vergelijkbare) gemeenten, ervaar ik met name de bijeenkomsten als zeer informatief. Het verhaal achter de cijfers geeft pas waarde aan deze cijfers.”

Analysegesprek

In een analysegesprek inventariseren we op basis van de uitkomsten van het Dashboard de kansen en bedreigingen voor uw organisatie. De adviseur denkt met u mee over mogelijke oplossingsrichtingen, de aanpak daarvan, de implementatie, het creëren van draagvlak daarvoor, etc. Daarnaast wijzen wij u op goede voorbeelden van andere gemeenten, nieuwe wet- en regelgeving, en op producten en diensten die kunnen helpen bij de vormgeving van de dienstverleningsambities van uw gemeente. Hierdoor raakt uw eigen leer- en verbeterproces in een stroomversnelling.

 

Een moment a.u.b.